Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự

THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN NINH, TRẬT TỰ

I. Các ngành nghề cần Giấy phép và ĐIỀU KIỆN (Điều 3 Nghị định số 96/2016/NĐ-CP)

1. Sản xuất con dấu

2. Kinh doanh công cụ hỗ trợ

3. Kinh doanh các loại pháo

4. Kinh doanh dịch vụ cầm đồ

5. Kinh doanh dịch vụ xoa bóp

6. Kinh doanh thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên

7. Kinh doanh dịch vụ bảo vệ

8. Kinh doanh súng bắn sơn

9. Kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài.

10. Kinh doanh dịch vụ đòi nợ

11. Kinh doanh casino

12. Kinh doanh dịch vụ đặt cược

13. Kinh doanh khí

14. Kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp

15. Kinh doanh tiền chất thuốc nổ

16. Kinh doanh ngành, nghề có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ

17. Kinh doanh dịch vụ nổ mìn

18. Kinh doanh dịch vụ in:

a) Xuất bản phẩm (trừ sách chữ nổi, bản ghi âm, ghi hình có nội dung thay sách, minh họa thay sách);

b) Báo, tạp chí và các ấn phẩm báo chí khác theo quy định của pháp luật về báo chí;

c) Mu, biểu mẫu, giấy tờ có tính pháp lý do cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội ban hành;

d) Tem chng giả;

đ) Bao bì, tem, nhãn sản phẩm hàng hóa là dược phẩm, hóa dược, thuốc chữa bệnh và thực phẩm chức năng (trừ cơ sở sản xuất dược phẩm, hóa dược, thuốc chữa bệnh, thực phẩm chức năng tự in bao bì, tem, nhãn cho sản phẩm của mình);

e) Hóa đơn tài chính; giấy tờ có sẵn mệnh giá hoặc dùng để ghi mệnh giá.

19. Kinh doanh các thiết bị gây nhiễu, phá sóng thông tin di động

20. Kinh doanh dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ

21. Kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường:

a) Kinh doanh dịch vụ karaoke

b) Kinh doanh dịch vụ vũ trường

22. Kinh doanh dịch vụ lưu trú

23. Kinh doanh quân trang, quân dụng cho lực lượng vũ trang, vũ khí quân dụng, trang thiết bị, kỹ thuật, khí tài, phương tiện chuyên dùng cho Quân sự, Công an; linh kiện, bộ phận, phụ tùng, vật tư và trang thiết bị đặc chủng, công nghệ chuyên dùng chế tạo chúng

II. ĐIỀU KIỆN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN

Tham khảo các điều kiện tương ứng với từng ngành, nghề >>>

 

III. HỒ SƠ, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC, THẨM QUYỀN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN VỀ AN NINH, TRẬT TỰ

1. Hồ sơ

1.1. Hồ sơ áp dụng chung cho các ngành, nghề:

Stt
Hồ sơ
Chi tiết

1

Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự

Mẫu số 03 - Nghị định số 96/2016/NĐ-CP

 

 

2

- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động

- Kèm theo tài liệu thể hiện ngành nghề đăng ký hoạt động

(Đối với cơ sở kinh doanh là doanh nghiệp thì cơ quan Công an khai thác tài liệu này trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp).

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh, đơn vị trực thuộc doanh nghiệp;

Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;

Giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;

Giấy phép hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam;

Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh;

văn bản thành lập hoặc cho phép hoạt động kèm theo văn bản thông báo mã số thuế đối với đơn vị sự nghiệp có thu

3

Bản sao hợp lệ các giấy tờ, tài liệu chứng minh bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy đối với khu vực kinh doanh và kho bảo quản nguyên liệu, hàng hóa, trừ các ngành nghề:

- Sản xuất con dấu;

- sản xuất cờ hiệu, mua, bán cờ hiệu, đèn, còi - phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên;

- kinh doanh dịch vụ bảo vệ; 

- kinh doanh dịch vụ đòi nợ;

- kinh doanh dịch vụ đặt cược;

- kinh doanh các thiết bị gây nhiễu, phá sóng thông tin di động;

- kinh doanh dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ;

- kinh doanh máy kiểm tra tốc độ phương tiện giao thông cơ giới đường bộ;

- kinh doanh thiết bị kiểm tra nồng độ cồn; - 

- kinh doanh thiết bị giám sát điện thoại di động GSM và các thiết bị giám sát điện thoại di động khác

 

- Văn bản nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy hoặc Biên bản kiểm tra về phòng cháy và chữa cháy của cơ quan Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy (Theo Nghị định số 79/2014/NĐ-CP)

- Trường hợp không có kho chứa nguyên liệu hoặc sản phẩm theo quy định thì phải có:

+ hợp đồng thuê kho

+ đảm bảo các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy theo quy định

- Đối với các cơ sở có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ thì các tài liệu chứng minh đảm bảo các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy là tài liệu của kho chứa, bảo quản vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc n

4

Hồ sơ của người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh:

- Bản khai lý lịch (Kèm theo Phiếu lý lịch tư pháp)

Mẫu số 02 - Nghị định số 96/2016/NĐ-CP

- Bản khai nhân sự

Mẫu số 02b - Nghị định số 96/2016/NĐ-CP

a) Đối với người Việt Nam ở trong nước:

+Bản khai lý lịch (xác nhận của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền trực tiếp quản lý hoặc có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi đăng ký hộ khẩu thường trú đối với Doanh nghiệp)

+Phiếu lý lịch tư pháp (trừ những người đang thuộc biên chế của cơ quan nhà nước, lực lượng vũ trang, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội);

b) Đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang hộ chiếu nước ngoài và người nước ngoài:

+ Bản khai nhân sự

+ bản sao hợp lệ Hộ chiếu,

+ Thẻ thường trú hoặc Thẻ tạm trú hoặc Thị thực còn thời hạn lưu trú tại Việt Nam;

c) Đối với trường hợp một cơ sở kinh doanh có nhiều người đại diện theo pháp luật thì:

+Bản khai lý lịch, Phiếu lý lịch tư pháp hoặc

+Bản khai nhân sự

(áp dụng đối với người đứng tên trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự)

 

 

1.2. Hồ sơ áp dụng riêng cho một số ngành, nghề:

Ngoài các tài liệu ở mục 1.1, hồ sơ phải có thêm tài liệu áp dụng đối với một số cơ sở kinh doanh các ngành, nghề sau đây:

1

Cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ không có vốn đầu tư nước ngoài

- Bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp chứng minh trình độ học vấn của người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh đứng tên trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự.

2

Đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ có vốn đầu tư nước ngoài:

a) Bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp chứng minh trình độ học vấn của người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh đứng tên trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự;

b) Tài liệu chứng minh doanh nghiệp nước ngoài đủ điều kiện quy định tại các điểm a và b khoản 4 Điều 11 Nghị định số 96/2016/NĐ-CP:

+ Là doanh nghiệp đang hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo vệ liên tục ít nhất 05 năm

+ Người đại diện cho phần vốn góp của cơ sở kinh doanh nước ngoài

(phải được hợp pháp hóa lãnh sự của cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở quốc gia, vùng lãnh thổ nơi doanh nghiệp nước ngoài đặt trụ sở chính)

 

3

Đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ có chức năng đào tạo nhân viên dịch vụ bảo vệ:

-Giáo trình và

-Chương trình đào tạo nhân viên dịch vụ bảo vệ.

4

Đối với các cơ sở kinh doanh ngành, nghề:

-Sản xuất vật liệu nổ công nghiệp;

-kinh doanh tiền chất thuốc nổ;

-kinh doanh ngành, nghề có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp để thăm dò, khai thác khoáng sản, dầu khí;

-kinh doanh súng quân dụng cầm tay hạng nhỏ;

-kinh doanh casino;

-kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài;

-kinh doanh dịch vụ đặt cược

-Văn bản cho phép hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành.

 

2. Trình tự thủ tục

2.1. Hình thức nộp hồ sơ: (Khoản 2 Điều 23 Nghị định số 96/2016/NĐ-CP)

Cơ sở kinh doanh chọn một trong các hình thức nộp hồ sơ sau đây:

a) Nộp trực tiếp cho cơ quan Công an có thẩm quyền;

b) Gửi qua cơ sở kinh doanh dịch vụ bưu chính;

c) Nộp qua Cổng thông tin điện tử quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự của Bộ Công an.

2.2. Thời hạn hoàn thành việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện:

a) Không quá 05 ngày làm việc đối với trường hợp quy định tại các Điều 19, 20 và các khoản 2, 3, 4 Điều 22 Nghị định số 96/2016/NĐ-CP;

b) Không quá 04 ngày làm việc đối với trường hợp cấp đổi, cấp lại quy định tại Điều 21khoản 1 Điều 22 Nghị định số 96/2016/NĐ-CP.

c. Trường hợp không cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự thì trong thời hạn 04 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan Công an phải có văn bản trả lời cơ sở kinh doanh và nêu rõ lý do.

 

3. Thẩm quyền

+ Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Bộ Công an có thẩm quyền đối với:

Các trường hợp được quy định tại Khoản 1 Điều 24 Nghị định 96/2016/NĐ-CP

+ Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có thẩm quyền đối với:

Các trường hợp được quy định tại Khoản 2 Điều 24 Nghị định 96/2016/NĐ-CP

+ Công an cấp huyện thuộc các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có thẩm quyền đối với:

Các trường hợp được quy định tại Khoản 3 Điều 24 Nghị định 96/2016/NĐ-CP

 

 

 

==========================================

LUẬT SƯ TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

389/74/6 Lê Văn Khương, P. Hiệp Thành, Q. 12, TP. HCM

204 Ngô Quyền, Phường 8, Quận 10, TP. HCM

Phone: 0905 333 560 – 0973 135 576

Email: info@lcalawfirm.vn

LUẬT SƯ TẠI QUẢNG NGÃI

1166 Quang Trung, P. Chánh Lộ, TP. Quảng Ngãi

Phone: 0905 333 560

Email: info@lcalawfirm.vn

Web: lcalawfirm.vn

Bài viết liên quan cùng nhóm

Bài viết liên quan khác nhóm