DỊCH VỤ LUẬT SƯ NỘI BỘ DOANH NGHIỆP - CÔNG TY LUẬT LCA (LCA LAWFIRM)

DỊCH VỤ LUẬT SƯ NỘI BỘ - LCA Law Firm

I. BỘ PHẬN PHÁP CHẾ CỦA DOANH NGHIỆP

Các Doanh nghiệp ngày nay hiểu rõ vai trò BỘ PHẬN PHÁP CHẾ DOANH NGHIỆP

Có 02 tiêu chí quan trọng mà Doanh nghiệp chú ý đến khi xây dựng Bộ phận pháp chế cho Doanh nghiệp của mình:

+ Chí phí

+ Tính hiệu quả

Nhưng Doanh nghiệp sẽ gặp nhiều khó khăn khi lựa chọn các hình thức:

i. Xây dựng bộ phận pháp lý (phòng, ban pháp lý)

+ Chi phí rất lớn

+ Không phù hợp với quy mô, nhu cầu của Doanh nghiệp

+ Cồng kềnh bộ máy quản lý

ii. Sử dụng 01 nhân viên pháp chế (Luật sư hoặc chuyên viên)

+ Hạn chế về lĩnh vực chuyên môn

+ Quan điểm cá nhân, thiếu khách quan, chính xác

+ Không hiệu quả, không đáp ứng nhu cầu của Doanh nghiệp

iii. Thuê Văn phòng luật sư, Công ty luật khi phát sinh vấn đề pháp lý:

+ Vấn đề pháp lý đã trở nên nghiêm trọng.

+ Chi phí lớn

+ Không hiểu rõ tình trạng pháp lý của Doanh nghiệp

DOANH NGHIỆP CẦN GIẢI PHÁP PHÁP LÝ HIỆU QUẢ HƠN

II. DỊCH VỤ LUẬT SƯ NỘI BỘ CỦA LCA LAW FIRM
 • Là dịch vụ tư vấn pháp luật thường xuyên cho Doanh nghiệp, giải quyết những vấn đề pháp lý phát sinh thường xuyên hoặc đột xuất của Doanh nghiệp.
 • Đội ngũ luật sư và chuyên viên pháp lý của LCA law firm sẽ đóng vai trò như một BỘ PHẬN PHÁP CHẾ bên ngoài của Doanh nghiệp.
 • Các vấn đề pháp lý của Doanh nghiệp được LCA law firm rà soát, đánh giá. Từ đó, sẽ có phương án tư vấn, hướng dẫn hoặc trực tiếp giải quyết một cách nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả.
 • Phạm vi không hạn chế, bao gồm tất cả các vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động của Doanh nghiệp.
III. LÝ DO LỰA CHỌN SỬ DỤNG DỊCH VỤ LUẬT SƯ NỘI BỘ

1. Chất lượng, hiệu quả:

 • Hoạt động như một BỘ PHẬN PHÁP CHẾ DOANH NGHIỆP với nhiều luật sư, nhiều chuyên gia pháp lý.
 • Giải quyết được tất cả các vấn đề pháp lý trong hoạt động của Doanh nghiệp
 • Phối hợp đa dạng, sử dụng kinh nghiệm pháp lý của cả một Tổ chức hành nghề luật sư, hành nghề dịch vụ pháp lý.

2. Giảm Chi phí:

 • Quy mô như 01 bộ phận pháp chế Doanh nghiệp nhưng chi phí chỉ bằng thuê 01 luật sư hoặc 01 chuyên viên pháp chế
 • Tiết kiệm được nhiều chi phí so với việc ký hợp đồng lao động (các khoản bảo hiểm xã hội, phúc lợi, các chế độ lương thưởng, ...) và giảm chi phí vận hành BỘ PHẬN PHÁP CHẾ DOANH NGHIỆP
 • Hạn chế chi phí, thủ tục đơn giản khi Doanh nghiệp thay đổi nhu cầu, muốn chấm dứt Hợp đồng dịch vụ

3. Nhanh chóng, kịp thời:

 • Doanh nghiệp không mất thời gian để phát hiện vấn đề cần giải quyết và tìm đơn vị tư vấn, giải quyết.
 • Vấn đề pháp lý của Doanh nghiệp được tiếp xúc kịp thời và xử lý nhanh chóng
 • Vấn đề pháp lý của Doanh nghiệp được giải quyết bằng kinh nghiệm của đơn vị thường xuyên tiếp xúc, giải quyết các vấn đề tương tự.

4. Bảo mật thông tin

 • Bảo mật thông tin, tình trạng pháp lý của Doanh nghiệp là nguyên tắc căn bản, quan trọng trong dịch vụ
 • Đơn vị tư vấn cam kết bảo mật thông tin bằng uy tín và trách nhiệm theo quy định pháp luật về tổ chức hành nghề luật sư.
IV. PHẠM VI DỊCH VỤ

Tư vấn, giải quyết tất cả các vấn đề pháp lý của Doanh nghiệp

1. Tư vấn, hướng dẫn

 • Doanh nghiệp sẽ được tư vấn để hiểu rõ và được hướng dẫn cách giải quyết tất cả các vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động kinh doanh của Doanh nghiệp;
 • Doanh nghiệp sẽ được cung cấp giải pháp kịp thời hiệu quả, được LCA law firm hỗ trợ trong suốt quá trình giải quyết vấn đến pháp lý của mình.

2. Thực hiện công việc pháp lý cụ thể

 • LCA law firm sẽ đại diện hoặc cùng với Doanh nghiệp thực hiện các công việc pháp lý, giải quyết các vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động kinh doanh của Doanh nghiệp
 • LCA law firm sẽ đại diện hoặc cùng với Doanh nghiệp tiếp xúc, làm việc, đàm phán với bên thứ ba hoặc cơ quan có thẩm quyền liên quan đến các vấn đề pháp cần giải quyết.

3. Giải quyết tranh chấp, khiếu nại

 • Doanh nghiệp được bảo vệ quyền lợi hợp pháp trong quan hệ với bên thứ ba hoặc cơ quan có thẩm quyền
 • Doanh nghiệp được bảo vệ quyền lợi hợp pháp trong quá trình giải quyết tranh chấp, trong và ngoài tố tụng.
V. CHẾ ĐỘ LƯU TRỮ- BÁO CÁO

1. Toàn bộ quá trình, tiến độ thực hiện công việc sẽ được báo cáo đến Doanh nghiệp

2. Toàn bộ hồ sơ, tài liệu liên quan đến công việc được sắp xếp, lưu trữ, truy xuất khi cần và bàn giao lại toàn bộ cho Doanh nghiệp khi kết thúc Hợp đồng dịch vụ

VI. SƠ ĐỒ QUY TRÌNH THỰC HIỆN DỊCH VỤ

sơ đồ truy trình dịch vụ Luật sư nội bộ - LCA law firm

****TUÂN THỦ PHÁP LUẬT - LOẠI BỎ RỦI RO****

Bài viết liên quan cùng nhóm

Bài viết liên quan khác nhóm