LUẬT SƯ QUẢNG NGÃI - LCA law firm

LUẬT SƯ QUẢNG NGÃI

CÔNG TY LUẬT LCA - CN QUẢNG NGÃI

DỊCH VỤ LUẬT SƯ TẠI QUẢNG NGÃI

======================================

LUẬT SƯ HÌNH SỰ TẠI QUẢNG NGÃI

Luật sư hình sự tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan đến các quy định của Bộ luật hình sự, Bộ luật tố tụng hình sự và các quy định pháp luật có liên quan. Đó là các quy định về: Tội phạm và hình phạt; quy định trình tự, thủ tục tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử và một số thủ tục thi hành án hình sự; quyền và nghĩa vụ của người tham gia tố tụng, cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến tố tụng hình sự.

Luật sư hình sự tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp/bào chữa cho các cá nhân, tổ chức liên quan đến hoạt động Tố tụng hình sự: người bị buộc tội (người bị bắt, người bị tạm giữ, bị can, bị cáo), đương sự (nguyên đơn, bị đơn dân sự, người có quyền nghĩa vụ liên quan), bị hại, người bị tố giác, bị kiến nghị khởi tố.

======================================

LUẬT SƯ DOANH NGHIỆP TẠI QUẢNG NGÃI

Luật sư Doanh nghiệp tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan đến các hoạt động kinh doanh của Doanh nghiệp. Bao gồm các lĩnh vực pháp lý chung: Pháp luật Doanh nghiệp, Pháp luật lao động, Bảo hiểm xã hội, Pháp luật về thuế, Pháp luật thương mại, Pháp luật hợp đồng, … và các lĩnh vực pháp lý riêng cho từng lĩnh vực kinh doanh đặc thù của doanh nghiệp.

Luật sư Doanh nghiệp tham gia bảo vệ quyền lợi cho Doanh nghiệp trong quá trình giải quyết các tranh chấp có liên quan đến các hoạt động kinh doanh; Bảo về quyền lợi cho Doanh nghiệp tại cơ quan có thẩm quyền trong các hoạt động quản lý nhà nước đối với Doanh nghiệp.

======================================

LUẬT SƯ ĐẤT ĐAI (BẤT ĐỘNG SẢN) TẠI QUẢNG NGÃI

Luật sư đất đai tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan trong lĩnh vực đất đai gồm: chế độ sở hữu đất đai, quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan quản lý về đất đai, chế độ quản lý và sử dụng đất đai, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất đối với đất đai thuộc lãnh thổ của Việt Nam; Các vấn đề pháp lý khác có liên quan đến tài sản gắn liền với đất.

Luật sư đất đai tham gia bảo vệ quyền lợi và giải quyết các tranh chấp có liên quan trong lĩnh vực Đất đai, giữa các đối tượng sử dụng đất với nhau, giữa các đối tượng sử dụng đất và các cơ quan có thẩm quyền quản lý đất.

======================================

LUẬT SƯ VỀ HỢP ĐỒNG TẠI QUẢNG NGÃI

Luật sư về Hợp đồng tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan đến các loại hợp đồng được sử dụng trong giao dịch dân sự, thương mại, lao động, … Các vấn pháp lý về Hợp đồng bao gồm: Soạn thảo Hợp đồng; đàm phán, ký kết hợp đồng; thực hiện, sửa đổi, bổ sung hợp đồng; cùng với các vấn đề pháp lý có liên quan đến nội dung hợp đồng.

Luật sư về Hợp đồng tham gia bảo vệ quyền lợi và giải quyết các tranh chấp có liên quan đến việc giao kết thực hiện hợp đồng giữa các chủ thể tham gia hợp đồng.

======================================

LUẬT SƯ LAO ĐỘNG TẠI QUẢNG NGÃI

Luật sư lao động tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan trong lĩnh vực lao động gồm: tiêu chuẩn lao động; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động, tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở, tổ chức đại diện người sử dụng lao động trong quan hệ lao động và các quan hệ khác liên quan trực tiếp đến quan hệ lao động; quản lý nhà nước về lao động.

Luật sư lao động tham gia bảo vệ quyền lợi và giải quyết các tranh chấp có liên quan trong lĩnh vực lao động, giữa các đối tượng: Người lao động, người học nghề, người tập nghề và người làm việc không có quan hệ lao động; Người sử dụng lao động; Người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam; Cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan trực tiếp đến quan hệ lao động.

======================================

LUẬT SƯ BẢO HIỂM TẠI QUẢNG NGÃI

Luật sư Bảo hiểm tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan trong lĩnh vực Bảo hiểm gồm: Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, các hoạt động kinh doanh bảo hiểm, …

Các vấn đề pháp lý trong lĩnh vực Bảo hiểm gồm: quyền, lợi ích của cá nhân, tổ chức tham gia Bảo hiểm; Quyền lợi ích, các chính sách bảo hiểm, … theo các Hợp đồng kinh doanh bảo hiểm đối các loại loại nghiệp vụ bảo hiểm.

Luật sư Bảo hiểm tham gia bảo vệ quyền lợi và giải quyết các tranh chấp có liên quan trong lĩnh vực Bảo hiểm, giữa các đối tượng: Người tham gia bảo hiểm, Doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm, môi giới bảo hiểm, Người mua bảo hiểm, người được bảo hiểm, Cơ quan quản lý nhà nước về bảo hiểm, …

======================================

LUẬT SƯ HÔN NHÂN GIA ĐÌNH, LY HÔN TẠI QUẢNG NGÃI

Luật sư hôn nhân gia đình, ly hôn tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan trong lĩnh vực hôn nhân gia đình, ly hôn: quan hệ, quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm giữa các thành viên gia đình.

Luật sư hôn nhân gia đình, ly hôn tham gia bảo vệ quyền lợi và giải quyết các tranh chấp có liên quan trong lĩnh vực hôn nhân gia đình, giữa các đối tượng: các thành viên gia đình

CÁC DỊCH VỤ PHÁP LÝ KHÁC TẠI QUẢNG NGÃI

- Pháp luật doanh nghiệp - Luật đầu tư >>>>

- Pháp luật lao động, Bảo hiểm xã hội >>>>

- Pháp luật sở hữu trí tuệ >>>>

- Pháp luật hợp đồng >>>>

- Pháp luật kinh doanh bất động sản, luật đất đai >>>>

- Giải quyết tranh chấp >>>>

- Dịch vụ giấy phép con, giấy chứng nhận đủ điều kiện >>>>

- Các dịch vụ pháp lý khác cho Doanh nghiệp >>>>

======================================

TRỢ GIÚP PHÁP LÝ MIỄN PHÍ TẠI QUẢNG NGÃI

LCA law firm duy trì các hoạt động trợ giúp pháp lý miễn phí đối với các đối tượng ưu tiên:

- Tư vấn pháp luật cho NGƯỜI LAO ĐỘNG >>>  CHI TIẾT

- Đối tượng được trợ giúp pháp lý miễn phí theo quy định của Luật trợ giúp pháp lý >>>  CHI TIẾT

- Tư vấn pháp luật miễn phí vào thứ 4 hàng tuần >>>  CHI TIẾT

======================================

PHƯƠNG THỨC CUNG CẤP DỊCH VỤ LUẬT SƯ TẠI QUẢNG NGÃI

- Liên hệ trực tiếp tại Văn phòng làm việc của LCA law firm tại Quảng Ngãi và TP. Hồ Chí Minh >>>  CHI TIẾT

- Đặt hẹn qua hệ thống    Hotline:   0905 333 560

Lưu Ý: Quý khách hàng/ thân chủ sẽ được TƯ VẤN MIỄN PHÍ nếu ĐẶT HẸN TRƯỚC

======================================

 

======================================

CÔNG TY LUẬT LCA - LCA LAW FIRM

LUẬT SƯ TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

389/74/6 Lê Văn Khương, P. Hiệp Thành, Q. 12, TP. HCM

204 Ngô Quyền, Phường 8, Quận 10, TP. HCM

Phone: 0905 333 560 – 0973 135 576

Email: info@lcalawfirm.vn

LUẬT SƯ TẠI QUẢNG NGÃI

1166 Quang Trung, P. Chánh Lộ, TP. Quảng Ngãi

Phone: 0905 333 560

Email: info@lcalawfirm.vn

Web: lcalawfirm.vn